zoek en vind

Header revit sheets views

In deze blog worden handige tips en shortcuts behandeld om de workflow in Revit makkelijker en sneller te maken. Met deze keer: Sheets & Views – View as Dependent & (Temporary) View Templates.

Sheets views 1  Sheets views 2

Sheets zijn (plot)bladen die gebruikt kunnen worden voor (digitale) afdrukken, terwijl Views werkelijke werkruimtes zijn die op sheets kunnen worden geplaatst om te worden afgedrukt. Een View kan slechts op één blad worden geplaatst en niet tegelijkertijd op meerdere bladen worden gebruikt. Wanneer vergelijkbare weergaves op meerdere plotbladen moeten komen, kunnen deze als Dependent Views worden gedupliceerd. De nieuwe Views kunnen dan weer op een plotblad geplaatst worden.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende opties voor het dupliceren van een View:

Duplicate View
Dupliceert een weergave en alle objecten die worden beschouwd als onderdeel van het 'model'. Detail items, zoals detaillijnen, hatches, tekst, annotatie en detailgroepen, worden niet weergegeven in de nieuwe gedupliceerde View. Wijzigingen in deze View hebben geen invloed op de originele View. Wijzigingen in de originele View hebben ook geen invloed op de nieuwe View.

Duplicate View with Detailing
Dupliceert een View met alle model items en detail items. Nieuwe wijzigingen in de oude of nieuwe View hebben geen invloed op de andere.

Duplicate as Dependent
Dupliceert een View precies zoals deze er uitziet en is gekoppeld aan het origineel. Wijzigingen in de ene View hebben invloed op de andere.


(Temporary) View Templates

Sheets views 3


Wanneer verschillende Views dezelfde instellingen moeten krijgen, zoals bijvoorbeeld schaal of detaillering dan kan er gebruikt gemaakt worden van View Templates. Als een View helemaal goed is ingesteld kunnen deze instellingen opgeslagen worden met Create Template From View in het pop-up menu dat via een klik met de rechtermuisknop op de viewnaam in de Project Browser op te roepen is. Daarna kan vervolgens een naam aan de Template gegeven worden. In het volgende scherm kunnen nog instellingen gewijzigd worden. Deze instellingen gelden voor alle Views waaraan de template is toegekend via Apply Template Properties in hetzelfde pop-up menu als waar de templates gemaakt kunnen worden.

Sheets views 4

Sheets views 5

Ook kan een Temporary (tijdelijke) View Template worden ingeschakeld via een knop in de balk onder de View. De functionaliteiten zijn hetzelfde, alleen kunnen deze tijdelijk worden ingeschakeld op de View die actief is. Met een paar klikken kan de weergave van de View gewijzigd worden zonder de View Template die normaal gekoppeld is van het volledige project te wijzigen.

Sheets views 6

1. Met de Enable Temporary View Properties wordt de tijdelijke View Template geactiveerd.
2. Met de Temporarily Apply Template Properties kunnen de tijdelijke instellingen naar een normale View Template gekopieerd worden.
3. Met Restore View Properties wordt de view naar de normale View Template teruggezet.

Zijn de tijdelijke View Templates geactiveerd, gebruik dan de sneltoets: VG (of VV) om de Visibility and Graphics te wijzigen voor deze tijdelijke View Template.

 Neem voor meer informatie contact met ons op: 020 - 314 44 10.