Circulair ontwerpen

Duurzaam bouwen is momenteel normaal, maar de toekomst is circulair. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft beleid gevormd om in 2050 in Nederland een circulaire economie te realiseren. Er vindt dus een overgang plaats van een lineaire wegwerpeconomie naar een circulaire duurzame economie. Dit betekent dat er (bijna) volledig hergebruik van grondstoffen moet zijn.

Om dit mogelijk te maken moet circulariteit al bij het ontwerpen beginnen. Er zijn acht principes opgesteld waaraan een circulair ontwerp moet voldoen:

  1. Verleng de levensduur van bestaande objecten
  2. Maak duurzaam gebruik van bestaande objecten, materialen, grondstoffen  en natuurlijke processen
  3. Ontwerp voor meer levenscycli
  4. Ontwerp toekomstbestendig
  5. Ontwerp voor optimaal beheer en onderhoud
  6. Ontwerp voor duurzaam materiaalgebruik
  7. Ontwerp voor minimaal grondstof- en energieverbruik in de aanleg- en gebruiksfase

Met behulp van deze principes moet een ontwerp zo ontwikkeld worden dat er zo min mogelijk grondstoffen gebruikt of verbruikt worden, maar ook om restafval te reduceren wanneer het ontwerp afgebroken wordt. Bij circulair ontwerpen gaat dit nog een stap verder dan bij duurzaam ontwerpen. Het doel bij circulair ontwerpen is uiteindelijk om 100% emissievrij te bouwen.

Iedere ontwerper zal in de toekomst volgens de circulaire principes moeten gaan ontwerpen. Er zijn al ontwerpers die op dit moment volgens de principes van circulair ontwerpen werken. Zo wordt er in Amsterdam Nieuw-West een klimaat neutrale wijk ontwikkeld. Lees hier meer over het project: https://www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/circulaire-bouw-leidt-tot-klimaatneutrale-wijk.

Neem voor meer informatie contact met ons op: 020 - 314 44 10. 

Privacy- en Cookiebeleid