Autodesk heeft aangekondigd in de komende jaren het maintenance model te beëindigen en geheel over te stappen naar het subscription-only model. Er zijn veel vragen over het nieuwe model. Hieronder lichten wij het model toe. 

Verschil maintenance en subscription
Licenties onder maintenance zijn permanent, licenties onder subscription zijn na beëindiging contract niet meer te gebruiken.

Prijsontwikkeling
De komende jaren worden de prijzen van de maintenance contracten jaarlijks verhoogd. Bij overstap naar subscription blijven de prijzen de volgende drie jaar gelijk. Daarna wordt de prijs om de twee jaar verhoogd met 5%. Dat is veel minder dan de dan geldende maintenance prijs. Zolang de subscription verlengd blijft worden, behoudt u het voordeel van een prijs die onder de maintenance prijs ligt en goedkoper is dan een nieuwe subscription.

Opties
Bent u in het bezit van een maintenance contract dat binnenkort afloopt? Dan ontvangt u van ons een offerte met de volgende opties:
Optie 1: voortzetten huidige maintenance; voordeel: u behoudt uw permanente licentie; nadeel: u gaat in de komende jaren steeds meer betalen.
Optie 2: nu de overstap naar subscription maken met het voordeel van lagere kosten in de komende jaren, met als nadeel dat u uw permanente licentie inlevert.

Collections
Autodesk heeft een drietal bundels samengesteld: Architecture Engineering and Construction Collection, Product Design and Manufactoring Collectio en Media and Entertainment Collection. Sommige licenties kunnen worden omgezet naar een collection. Bij een overstap betaalt u nu en in de komende jaren een veel lager bedrag voor een collection. 

Single-User/ Multi-User
Bij de omzetting van maintenance naar subscription worden stand-alone licenties omgezet naar single-user licenties en netwerklicenties naar multi-user licenties. Switchen van stand-alone naar multi-user of vice versa is niet mogelijk.

Thuisgebruik en gebruik van oudere versies
De regels omtrent thuisgebruik en het gebruik van oudere versies zijn bij subscription gelijk aan maintenance.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op: 020 - 314 44 10. 

Privacy- en Cookiebeleid