Onlangs is SketchUp Pro 2018  uitgebracht. De release bevat een aantal nieuwe functies en verbeteringen. Eric Eelman zet de belangrijkste wijzigingen van SketchUp Pro en LayOut op een rij:

SketchUp
In de nieuwe release bevatten de doorsnedes de meeste aanvullingen. Zo is het nu mogelijk om doorsnedes te vullen met een kleur. Om deze functie goed te laten werken is het wel belangrijk dat het model op de plek van de doorsnede netjes is. Er moeten afgesloten vlakken ontstaan om een kleurvlak te plaatsen. Wanneer er bijvoorbeeld lijnen door elkaar staan, zullen er delen niet ingekleurd worden. Gelukkig is er een mogelijkheid om de probleempunten te vinden en deze te herstellen.

SketchUp Pro 2018 afbeelding 1

Doorsnedes hebben nu een naam en symbool voor latere referentie.  Als entiteit zijn ze terug te vinden in de Outliner en kunnen ze gegroepeerd worden. Tevens zijn er verbeteringen aangebracht in de informatie-uitwisseling.

SketchUp Pro 2018 afbeelding 2

 

In SketchUp Pro 2018 kunnen standaard attributen aan componenten toegevoegd worden, zoals kosten, afmetingen, URL, eigenaar en status. Componenten gemaakt met oudere versies hebben deze mogelijkheid niet. Wel kunnen bij elk component meteen in het ‘Entity Info scherm’ eigenschappen ingesteld worden, zoals de zichtbaarheid, schaduw genereren en of er schaduw op het object moet vallen.  Tevens kan het component hier op slot worden gezet.

SketchUp Pro 2018 afbeelding 3

 

In Generate Report kan component-data gegroepeerd worden. Ook is er een verbeterde IFC export, zodat er beter samengewerkt kan worden met andere applicaties (BIM). Daarnaast zijn er een aantal toevoegingen. Zo kunnen rechthoeken, net als cirkels en polygonen vanuit het centerpunt getekend worden. Daarnaast  is er een standaard mogelijkheid voor STL import en export voor 3D printing. De Mac versie bevat nu anti-aliasing voor verbeterde weergave. Verder worden instellingen en voorkeuren automatisch uit oudere versies overgenomen.


LayOut
In LayOut zijn er een hoop nieuwe features bijgekomen. Er kan gebruik gemaakt worden van geschaalde vectortekeningen. Dit betekent dat er niet meer omgerekend hoeft te worden. De schaal kan geselecteerd worden en er kan één op één getekend worden wanneer in de viewport van de tekening gewerkt wordt. DWG’s kunnen direct geïmporteerd worden en als viewport bewerkt worden. Lijnen worden automatisch omgezet en kunnen in LayOut bewerkt worden.

LayOut afbeelding 1

Groepen kunnen nu net zo als in SketchUp bewerkt worden. Bij het bewerken van groepen worden de overige onderdelen vervaagt weergeven, zoals dat ook in SketchUp gebeurd. Er kunnen nu werkelijke maten geplaatst worden tussen meerdere viewports (Multi Viewport). Er kan dus maatvoering geplaatst worden die anders niet op de layout zou passen.
Labelinformatie wordt automatisch bijgewerkt aan de hand van informatie vanuit SketchUp. Bovendien kunnen entiteiten vastgezet worden voor meer controle.
Tenslotte zijn er verbeterde tekengereedschappen en is LayOut nu tot zes cijfers achter de komma nauwkeurig.

LayOut afbeelding 2

Deze nieuwe versie van SketchUp en LayOut biedt dus aardig wat nieuwe mogelijkheden en is zeker de moeite waard. Iedereen met een maintenance voor SketchUp ontvangt een licentiecode voor de upgrade.

SketchUp Pro 2018 is vanaf nu bij ons te bestellen. Neem voor meer informatie contact met ons op: Eric Eelman: 020-314 44 10 

Privacy- en Cookiebeleid